Förslagen som kan förhindra att Lund blir en kulturell öken

Artikel av Henrik Hedlund och undertecknad i Sydsvenska Dagbladet på Konstkvällen, 18 oktober 2014

Would love to read your views, ideas or suggestions here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.